<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=702864656529987&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Analytiikan ja evästeiden käyttö

Käytämme verkkosivustoillamme ja mobiilisovelluksissamme analytiikkaratkaisuja, joiden avulla tuotamme palveluita sekä seuraamme ja kehitämme niiden käyttöä. Varmistamme analytiikkaratkaisujen avulla myös palveluidemme toimivuutta sekä kohdennamme käyttäjille mainontaa.

Millaista tietoa keräämme?

Palveluidemme analytiikka- ja markkinointiratkaisut hyödyntävät evästeitä ja muita vastaavia verkkotunnisteita. Verkkotunnistetietojen avulla analytiikkaratkaisut tarjoavat meille tietoa esimerkiksi siitä, millä sivuilla kävijä liikkuu, millaisia sovelluksia hän käyttää ja miten hän siirtyy sivulta tai sivustolta toiselle. Palveluiden kehittämistä varten saamme tietoa esimerkiksi siitä, miten palvelumme toimivat ja millainen sisältö käyttäjiä kiinnostaa.

Verkkotunnisteiden avulla pystymme yhdistämään palveluista kerättyä tietoa muun muassa yksittäisen käyttäjän selain- tai laitekohtaisesti ja analysoimaan palveluiden käyttöä.

Sujuvan asioinnin mahdollistaminen

Palveluiden käytön analysoimisen tarkoituksena on mahdollistaa käyttäjille parempi asiakaskokemus ja sujuva asiointi. Kerättäviä tietoja käytetään verkko- ja mobiilipalveluiden tuotantoon, kehittämiseen ja ylläpitoon, tietoturvallisuuden varmistamiseen sekä väärinkäytösten torjuntaan.

Evästeitä tarvitaan mm. verkkopalveluiden istuntojen ylläpidossa. Analytiikkaa hyödynnetään myös häiriötilanteiden selvittämisessä sekä Verkkokauppakokemus -palvelua tarjoavan Checkoutin ja OPn liiketoiminnan tilastoinnissa ja raportoinnissa. Näiden tarkoitusten osalta evästeet ovat palvelun tuottamiseksi välttämättömiä.

Sisällön ja markkinoinnin kohdentaminen

Palveluiden käyttöä koskevien tietojen avulla voimme luoda kohderyhmiä ja parantaa asiakas- ja kävijäkokemusta tarjoamalla kävijöille kohdennetusti kiinnostavia sisältöjä ja mainontaa.

Kohderyhmien avulla voimme kohdentaa mainontaa myös muiden julkaisijoiden palveluissa. Tämä ilmenee käyttäjille esimerkiksi siten, että käyttäjä voi nähdä Checkoutin ja OPn mainontaa muilla verkkosivustoilla. Voimme muodostaa kohderyhmiä myös yhteistyökumppaneidemme kanssa ulkopuolisilta sivustoilta kerättyihin kävijätietoihin perustuen sekä kohdentaa markkinointia sosiaalisen median palveluiden avulla.

Voimmeko tunnistaa kävijän verkkotunnisteiden avulla?

Useimmiten verkkoanalytiikan käyttämisen tarkoituksena ei ole yhdistää verkkokäyttäytymisestä kerättyjä tietoja muihin asiakastietoihimme. Voimme kuitenkin yhdistää kävijän selaimeen tai laitteeseen liittyviä palveluiden käyttöä koskevia tietoja tunnistettuun asiakkaaseen silloin, kun kävijä kirjautuu palveluihimme omalla tunnuksellaan.

Tietoja yhdistelee ja asiakastietoja käsittelevät lähtökohtaisesti vain Checkout ja OP. Mikäli asiakas kirjautuu useilla laitteilla palveluihimme, eri laitteilla tapahtuneesta palveluiden käytöstä kerätyt tiedot voidaan yhdistää samaan asiakkaaseen.

Miten kävijä voi kieltää evästeiden ja verkkotunnisteiden käyttöön?

Kävijä voi kieltää evästeiden ja verkkotunnisteiden käytön muissa kuin palvelun tuottamiseksi välttämättömissä tarkoituksissa.

Kiellon voi tehdä seuraavista linkeistä:

Mikäli kävijä haluaa kieltää evästeiden käytön kokonaan, sen voi tehdä selaimen asetuksista. Tällöin emme pysty kuitenkaan takaamaan kaikkien palveluiden toimivuutta.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat tietosuojasivultamme.